יום שלישי, 23 בפברואר 2016

משיכה

שיתוף
אנו מכירים את המילה משכן, בעיקר כמקום מגורים. ורבי נחמן מברסלב אומר כי משכן גם מלשון משיכה, וזאת מכיוון שהקרבן הראשון שעם ישראל נדרש להביא, כעם, הוא קרבן הפסח, עליו נאמר: "משכו וקחו לכם...".ואכן, המשכן הוא מקור של משיכה לעם ישראל, אליו מגיעים אנשים מקצוות שונים, מתערבבים ומתאחדים. וזה הרי למעשה אחד מתפקידיו של בית הכנסת כיום.
לעתים אנו זוכים לראות התגשמות של חזון כזה בצורה יפהפיה וכך זכיתי אתמול, באזכרה של דודי ז"ל. ישבנו שם, מסביב לשולחן, ממתינים לתפילת מנחה, אני ושני דודים הנושקים לגבורות, אחד מלמעלה ואחד מלמטה. שמעתי סיפורים מרתקים על מלחמת השחרור והחיים שהיו כאן, ממש עידן אחר.
וממש לפני תחילת התפילה נכנס יהודי מבוגר, חבוש בכובע קסקט, והתיישב לידינו. בתום התפילה הוא שאל אותנו – "מה יש כאן היום?" והשבנו לו. הוא סיפר לנו שהוא עבר כאן באיזור ועמד מישהו בחוץ וביקש ממנו להיכנס לתפילת מנחה, והוא נכנס.
כאשר אחד הדודים שלי שמע את קולו, הוא שאל אותו מאין המבטא הזה, והשיב היהודי שהוריו עלו לארץ מבולגריה. ואז אמר לו הדוד – "נכון שאתה למדת בשנות החמישים בבית הספר המקצועי בתל אביב?" השיב לו היהודי בפליאה: "נכון, כיצד אתה יודע?" והשיב לו הדוד: "אני יודע כי למדנו יחד!"
"ואיך אתה זוכר אותי?" שאל האורח, "בזכות המבטא שלך. ואני גם אזכיר לך ש..." וישב וסיפר לו הדוד עניינים שהוא זוכר מאז הקשורים לשניהם.

כמובן שהשמחה וההתרגשות היתה עצומה. אתם מבינים, למעלה משישים שנה, קרוב לשישים וחמש שנה שהם לא ראו אחד את השני, והינה שני אנשים הזדמנו "במקרה" לבית כנסת שאינם מתפללים בו כלל, ונפגשים. על זה דיבר רבי נחמן, כאשר אמר שמשכן פירושו משיכה.