יום שישי, 26 ביוני 2015

אמונה ויכולת

שיתוף


"לא האמנתם בי", מנמק הקב"ה למשה ואהרון את גזר הדין החמור, של המיתה במדבר.

במה לא האמינו? הכיצד אפשר לומר על משה שלא האמין?
* האם משה לא האמין שהקב"ה יכול להוציא מים על פי דיבור של משה אל הסלע, אלא רק בהכאה בו?
* או שמא העובדה שמשה בחר להכות בסלע, עשויה להתפרש כך אצל בני ישראל (קרי שמשה היכה כי הוא לא האמין) - ולכן אם בגללו בני ישראל סברו כך, הרי שיש לו אחריות לכך כאילו ממש לא האמין. 
* אולי משה לא האמין שייכנס לארץ ישראל, או שהוא זכאי לכך (כאשר כל הדור שלו מת במדבר)?

סיפור קשה, מסוג הדברים שככל שתהיינה לו יותר תשובות, השאלות רק תתעצמנה. ואולי לא בכדי הוא מופיע דווקא בפרשת חוקת, הפרשה של הדברים הלא מובנים....