יום חמישי, 13 בפברואר 2014

מחול העגל - רגע של עברית על המילה "מחול"

שיתוף
סצינת הריקוד לפני העגל באופרה "משה ואהרון".
הצילום: Ralph Goertz/Ruhrtriennale 2009

לפני שמשה מחליט לשבר את הלוחות מה הוא רואה? "וַיַּרְא אֶת-הָעֵגֶל, וּמְחֹלֹת" (שמות לב יט).
=
מהו מחול? בעברית המודרנית מחול הוא ריקוד אמנותי המבוצע בפני קהל באופן חגיגי על פי כוראוגרפיה, ביגוד מיוחד וכדומה. נראה לי שפרשנות זאת מתאימה גם לבנות ישראל, עליהן כתוב במספר מקומות בתלמוד, שהיו "יוצאות וחולות בכרמים". (תענית לא.) על מנת לתפוס את לב הבחורים הרווקים. התלמוד גם מתייחס ללבוש שלהן, וכן לעובדה שהיו רוקדות בפני הרווקים, ומן הסתם גם כל אחד בקשה לרקוד באופן שיבליט אותה ואת מעלותיה על מנת לשאת חן.
=
התורה מתייחסת למחול כריקוד הנובע משמחה מתפרצת. לצאת במחול. יוצאים מעצמנו, מהקרירות בה אנו מצויים לריקוד מתפרץ.
=
על פי חז"ל ניתן ללמוד כי מחול הוא ריקוד במעגל, כמו ההורה של ימינו. המחשה לדבר במסכת תענית דף ל"א. "אמר ר' אלעזר- עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו..." דימוי של מעגל, הקב"ה יושב במרכז וכל החוללים מצביעים עליו.
=
ומניין השם מחול דווקא? על פי גירסה אחת מחֹל הוא מלשון חליל (שורש ח.ל.ל), המלמד על כך שמחול נעשה בליווי כלי נגינה, כמו מרים שיצאה בתופים ובמחֹלֹת (שמות טו כ). ואם בח.ל.ל. עסקינן, יתכן ומלה זו, דווקא כאן, בריקוד לפני העגל, יש בה יותר מצליל של רמז על חילול השם, ופחיתות הכבוד של עם ישראל, שהיה בחטא העגל, שעליו יצא הקצף.
=
לענ"ד ניתן לסבור כי המלה יכולה לנבוע גם משורש נ.ח.ל., ומזכירה את המילה נחיל. דהיינו, המחול הוא לא רק ריקוד בעיגול, אלא גם עשוי להיות ריקוד "רכבת" כמו נחיל ארוך של אנשים רבים הפורצים בריקוד.
=
אז מה ראה משה כאשר ירד? הוא ראה עגל מזהב, וראה מחול ושמחה ושירים, ונגינה. כל אלה מלמדים על ריקוד קבוצתי, על אקסטזה, שעל מנת להפסיק אותה צריך לנקוט פעולה חריגה וקיצונית, מה שמסביר את תגובתו של משה (שבירת הלוחות).