יום שלישי, 15 באוקטובר 2013

האישה והמחזור החודשי

שיתוף


אֹרַח כַּנָּשִׁים: כאשר התורה מספרת על שרה, היא אומרת ששרה זקנה, והפסיק להיות לה, "אורח כנשים". (כך בסיפור שבאים המלאכים ומבשרים לאברהם שיהיה לו בן, ושרה צוחקת).

ואילו כאשר רחל פונה ללבן אביה, היא אומרת שאינה יכולה לקום, מכיוון ש"דרך נשים לי" (בראשית לא לה).

מעניין הקשר בין דרך לאורח, המציינות מסלול. אלא שכאשר רחל מציינת זאת, היא מתייחסת למנהג (דרך = מנהג) הנשים שהיה לה באותה עת.

ואילו כאשר מדובר בשרה, אורַח מלשון אורֵח – אדם ההולך בדרך, הבא לבקר בביתו של מישהו אחר. מוטיב של זמניות, המסמל את המחזור החודשי בכללותו (הבא לבקר מדי חודש), שפסק לשרה.

ועוד מעניין, כי אצל שרה רואים את כ' הדימיון , להבדיל מרחל. לרחל היתה דרך נשים. ואילו לשרה - לא אומרים שפסק אורח הנשים, אלא שפסק אורח *כמו* שיש לנשים. מעניין האם הדבר בא לומר משהו על נשיותה של שרה. האם היא פחות "אישה" בשל כך. מה אתן אומרות?

מה לדעתכן מגדיר את האישה כאישה, ומה את נשיותה?