יום שני, 19 בנובמבר 2012

הניסיון של יעקב - להתמודד עם השקר

שיתוף

"מעט ורעים היו ימי שני חיי" [בראשית מז ט] יעיד על עצמו יעקב אבינו באחרית ימיו, ואכן, ימיו היו קשים ומלאים בנסיונות מאתגרים. ונשאלת שאלה כפולה: במה נסיונותיו של יעקב היו קשים מאלה של אברהם; וכיצד הצליח להתמודד עימהם.
נראה לי שהמכנה המשותף לנסיונותיו של יעקב הוא ההתמודדות מול השקר באופן שלא יאבד את מצפן האמת, מול אנשים שמנסים לרמות אותו. ההתמודדות מול החשש ליפול למחלות של רדיפה (שכולם רק מנסים לרמות אותו, לאבד את האמון הבסיסי בבני אדם), של תעתועים בין אמת לבין שקר (שאינך כבר יודע מה נכון ומה לא, ועלול ליפול לדמיונות). התמודדות מול דעת קהל עויינת, הסבורה שאתה רע, בעוד אתה יודע שלא עשית שום רע. התמודדות זו דומה להתמודדותו של דוד המלך, באומרו: "רבו משערות ראשי שנאי חנם, עצמו מצמיתי איבי שקר, אשר לא גזלתי אז אשיב" [תהלים סט ה]: הבעיה שאנשים שונאים אותו לחינם, מכיוון שהם ניזונים מעלילות שווא עליו. אוייבי השקר, המצמיתים אותו, הגורמים לו חולשה וקפיאה על המקום, וגורמים לו להשיב גזילות שלא גזל.. קרי הוא משלם רק מכיוון שהעלילו עליו עלילות ולא מכיוון שגזל באמת.
בתמצית, נראה לענ"ד שאלה הנסיונות של יעקב. בתחילה, מעלילים עליו שגנב את הבכורה מעשיו אחיו, שהוא עצמו היה רמאי גדול. לאחר מכן, יעקב צריך להתמודד שנים מול הגדול שברמאים, לבן, ולבסוף מעלילים עליו שבנה את עושרו מגזילת צאן לבן. הוא צריך להתחנף לעשיו, על מנת להישאר בחיים, והצרה הגדולה ביותר היא ההסתרה והמרמה שנקטו כלפיו בניו, השקר הבא מתוך ביתו, דמו ובשרו של יעקב ממש, אשר רימו אותו באמרם "חיה רעה אכלתהו" ובמשך עשרות שנים הסתירו ממנו את האמת. אולם ליבו של יעקב הרגיש את האמת, ועל כן סרב לקבל מהם תנחומים. וכל כך מצער לראות שבסוף ימיו, כאשר מבשרים לו שיוסף חי, והוא פשוט אינו מסוגל להאמין להם. הוא אינו מסוגל להאמין לאף אחד. הוי כמה שזה כואב. זו התמודדות הרבה יותר קשה מההתמודדות של אברהם, אשר היה צריך להתמודד פיזית מול שקר גלוי וידוע; מול עניינים ברורים כמו רעב, מלחמה וכדומה, ולא מול דברים נפתלים וחמקמקים. במידה דומה, גם ההתמודדות שלנו מול הפלשתינאים כיום היא קשה במיוחד, לא במובן המלחמתי דווקא, אלא מכיוון שהם משקרים לעולם בעזות מצח, ומצליחים.
עינינו רואות אנשים הסובלים טראומה אחת של שקר במהלך חייהם והופכים להיות אנשים ממורמרים, חשדנים ורדופים. קשה מאוד לחיות איתם, ומי שנמצא בסביבתם תמיד חשוד על שקר, ותמיד צריך לרצות אותם ולנסות להוכיח להם שהוא דובר אמת, לשווא. ורוב האנשים נשברים מכך ולבסוף באמת מתרחקים או אפילו משקרים, ובכך נוצרת נבואה המגשימה את עצמה. ואילו יעקב הצטרך להתמודד עם נסיונות כאלה פעם אחר פעם.
יהיה זה יומרני מדי להסביר במלים אחדות כיצד יעקב התמודד מול קשיים אלה. אולם אם נאמר בקצרה, הוא למד לזרום עם האתגרים. השתדל להוריד פרופיל ככל האפשר, לעשות את מה שהוא צריך לעשות ומאמין בו; לעתים היה צריך להתמודד מול השקר בדרכים של עורמה ותחבולה; לעתים לשתוק, לעתים להתחנף ולהוריד את הראש, ולעתים להילחם בכל הכוח, אבל תמיד בחוכמה ובסבלנות אין קץ. כמו שהשקר הוא חמקמק ומחליף צבעים כזיקית, כך גם ההתמודדות איתו. ולא בכדי הוא זכה לשם חדש, ישראל, של שום שזכה להילחם מול קשיים אלה, והצליח ובכך נתן גם לנו את הכוח לכך.