יום שבת, 8 באוגוסט 2009

לתת שלום

שיתוף
חשבתם פעם איזה ביטוי יפה זה, המופיע בספרות: "נתתי לו שלום"?
אנו נוהגים לומר "לחצתי לו את היד". אולם אין מה להשוות בין השניים!
מה אנחנו עושים - רק "לוחצים"? או "נותנים שלום"?
לחיצת היד היא הפעולה הפיזית, החיצונית. נתינת השלום הינה המהות הפנימית של הפעולה.
אמנם, יש הלוחצים ידיים, אולם אינם נותנים שלום.
ויש הנותנים שלום גם מבלי ללחוץ ידיים.
יש שאינם לוחצים ידיים ואף אינם נותנים שלום;
אולם יש הלוחצים ידיים ואף נותנים שלום - וגם לכם נאמר, אל תסתפקו רק בלחיצת ידיים (סינתטית - ראו הפוסט הקודם), תנו שלום!