יום שישי, 2 במרץ 2018

חטא העגל - הסיפור האמיתי

שיתוף
*לעולם אל תפסיקו להאמין בילדים שלכם* - מסר מבהיל מסיפור העגל. מסר שכל הורה ובכלל כל אחד צריך לדעת.
מהו הסיפור האמיתי מאחרי חטא העגל?
התמונה של ‏שי שגב‏.1. המדרש אומר, שה"ערב רב" הם מצרים לשעבר, שבתקופת הרעב של יוסף התגיירו, על מנת לקבל ממנו לחם. יוסף קרב אותם כל עוד היה בחיים.
2. מאז ובמהלך השנים חלק גדול חזר והפך למצריים והפנה עורף לדרך היהדות. אולם היו כאלה שנותרו יהודים, או לפחות יהודים למחצה, והם היו דחויים על ידי חלק מהעם, ואף הם עצמם לא תמיד הרגישו שייכים, אבל בינתיים נותרו כחלק מהעם. לעומת אחרים, משה רבינו האמין בהם, קרב אותם, ואף עמד על כך שייצאו איתו ממצרים.
3. הם קיבלו את הכוח שלהם כתוצאה מהאמון של משה בהם. כאשר משה בושש לרדת מההר, והם חששו שהוא מת, כל הכוחות שלהם עזבו אותם. לכן הם יזמו את העגל. ומדוע דווקא עגל? כי על יוסף נאמר "בכור שורו..." - העגל הוא יוסף. אם אין להם את משה, הם רצו את הכוחות של יוסף הגדול, הראשון שהאמין בהם וקירב אותם.
4. על פי הזוהר, בכל דור ודור אנחנו ממשיכים לשלם בעבור עוון העגל. נשאלת השאלה, מדוע? הרי בחטא העגל השתתפו בקושי 3000 איש (חצי אחוז מהגברים. הנשים כלל לא השתתפו בחטא, כידוע). מדוע כל האחרים צריכים לסבול עד היום?
5. ואולי, אני חושב, הסיפור האמיתי הוא לא על המעט שהתהוללו מסביב לעגל, אלא של כל האחרים שלא האמינו בהם, ולא קירבו אותם. והתוצאה הקשה עקב כך.

6. הכוח של כל שרשרת, של כל עם, הוא כחוזק החוליה החלשה שלו. לכן, כל ישראל ערבים זה לזה.

מסר שחייב להדהד בנו בכל דור ודור.
ואמרו גדולי אנשי החינוך שלנו, כל אדם, כל אדם, חייב שיהיה לפחות מישהו אחד בעולם שמאמין בו.