יום רביעי, 28 בדצמבר 2016

כך אומרים תודה!

שיתוף
במהלך ימי החנוכה קוראים אנו, יום אחר יום, על המתנות שהביאו הנשיאים. מה נוכל ללמוד מהן?
הכלי גם הוא חשוב

ידועה ההבחנה בקבלה בין אורות לבין כלים. האור הוא העניין הפנימי, התוכן, ואפילו העיקר. הכלי הוא הדרך שבה מגיע האור לידי ביטוי. פרשת החנוכה מלמדת אותנו שגם הכלי שבאמצעותו אתה מגיש את האור, הגם שהוא טפל לעיקר, אין מזלזלים בו. והינה את הסולת, שהינה זולה מאוד, וניתן היה להגיש אותה בכל כלי, הביאו הנשיאים בקערת כסף במשקל מאה ושלושים ובמזרק כסף.
נמחיש הדבר בסעודת שבת. טורחים ועומלים על מטעמים לשבת, ומגישים אותם בכלי פלסטיק... לכאורה האוכל הוא אותו אוכל, והטעם הוא אותו טעם, אבל הכלי אינו מכבד את המעמד ואת התוכן, לכן ראוי להקפיד שגם אם מגישים בכלים חד פעמיים, שייעשה הדבר בכלים נאים ומיוחדים לשבת; הדבר יביא אווירה אחרת לשולחן השבת.
וכן נכון הדבר לכל מתנה שאנו נותנים. לכאורה, העיקר הוא המתנה ולא האריזה, אולם בפועל יש משמעות גם לאריזה.
סיפר לי פעם חבר שלפני עשרות שנים בהיותו חייל משוחרר כשהתחיל לעבוד באיזה מקום עבודה הוא נדרש למסור הודעה בכתב ולקח פיסת נייר משומשת. אמר לו המעסיק – אתה גם יכול לרשום את ההודעה על נייר טואלט, אבל ככה זה ייראה.
על פי הקבלה, הכלי הוא המבוא, והמאפשר את קיום האור. כך, למשל, הדרך הטובה להגיש חסד, היא באהבה. אולם יתרה מכך, מלמדת אותנו התורה, כי על מנת להרבות חסד (אור) יש להרבות אהבה (כלי). וכך בכוחות הנפש האחרים – מכיוון שכשאתה בוחר כלי מכובד, באותו הרגע אתה מעניק את המקום לאור שאתה רוצה להעניק ומאפשר את קיומו. ואם תרצו, לא די בכך שאנו מדליקים חנוכיה כלשהי – אמנם יצא ידי חובתו בכל חנוכיה כשרה, אולם אם אנו רוצים להעניק משמעות וכבוד לחג, נכבד אותו בחנוכיה נאה.
להשקיע מחשבה
התורה מקפידה לספר לנו את המשקל של הכלים, ללמדנו שמאחרי בחירת המשקל היתה מחשבה. כף אחת עשרה זהב – כנגד עשרת הדברות. שלושים ומאה משקלה – חמש פעמים 26 (שם הוי"ה), עשר פעמים אהבה, בגימטריא "עין" – שהיא עין טובה. וכן – שבעים שקל. 21 (מספר אהי"ה) קרבנות. 
העיקר במתת הוא שהמקבל ירגיש שהוא חשוב לנו. חשבתי עליך. רציתי לשמח אותך. השקעתי זמן, מחשבה, מאמץ וכסף בכך. אם המקבל ידע שטרחנו בבחירת המתנה, בעטיפתה, בברכה הנלווית אליה, הנושא הכספי פחות יעניין אותו.
זאת ועוד, אם יידע שאנו בעצמנו הלכנו וטרחנו בבחירת המתנה ובהכנתה, יש לכך משמעות אחרת אם עשינו זאת על ידי שליח. וכן הלאה.
לתקן ולא לקלקל
כאשר אנו מבקשים ליתן מתנה, אנו רוצים לתקן ולא לקלקל. ואין מביאים מתנה לשמח אחד, על חשבון שמחתו של אדם אחר. וצריך להיזהר מאוד מעניין של אגו בהבאת מתנה, ולכן הקפידו הנשיאים להביא בדיוק אותו הדבר. כולם שווים.
לא להחמיץ את השעה
מתנה נותנים! לא מחכים שאחרים יתנו. לא מחכים לבדוק "מה עוד צריך", פן לא יהיה צריך. וכשמדובר באירוע משמח, זריזים מקדימים לתת, כי לעתים המקבלים זקוקים למתנה עוד לפני האירוע.
תודה

יהודים אנחנו. ועיקר מהותו של היהודי היא אמירת תודה. אמירת תודה יש לה סגולה ענקית להשפיע שמחה וטוב על האדם. היהדות מרגילה אותנו לראות טוב, לחפש את הטוב ולהודות על הטוב. ואם ניתן לעשות כן ברבים – מה טוב.

חג החנוכה הוא החג היחיד שבו ניתן לקיים מצווה מהדרין מן המהדרין. וכל כך למה? כי המצווה היא פרסום הנס. אמירת תודה. וכאן יש תמיד עניין להרבות ולהוסיף – והרי זה משובח. אז אם יש לכם מפגש משפחתי – הקדישו זמן לאמירת תודה.