יום שני, 22 בספטמבר 2014

מי יעשה את הצעד הראשון?

שיתוף


מי יעשה את הצעד הראשון?
מדברי הנביאים למדו חז"ל שיש מעין ויכוח בין הקב"ה לעם ישראל, לאחר שהקב"ה הרחיק את עם ישראל:
הקב"ה אומר - "שובו אלי ואשובה אליכם": אתם צריכים לעשות את הצעד הראשון, כי יש סיבה לכך שהרחקתי אתכם (ופרט לכך שהרי אתם אלה שהתרחקתם קודם ולכן גם אני התרחקתי).
עם ישראל אומר: "השיבנו ה' אליך ונשובה", כי אתה זה שהרחקת אותנו ולכן אתה זה שצריך לקרב. ממילא זה בכוח שלך, ולא שלנו.
ולפעמים זה קצת מבאס שיש כזה ויכוח בין שניים אוהבים והתוצאה היא, שהם רחוקים זה מזה וסובלים מכך, רק בגלל השאלה מי יהיה הראשון ש"יישבר" ויעשה את הצעד הראשון לאהוב ליבו.
ורבי נחמן אומר: דע לך שלעולם הקב"ה עושה את הצעד הראשון. וגם אם לא בגלוי, אז בנסתר הוא מכין את הקרקע ואת הנסיבות לך שתוכל לעשות זאת בעצמך. ההתעוררות היא שלך, והזכות שלך, אולם היתה שם יד מסייעת שקדמה לכך.
והכל מודים שבחודש אלול "המלך בשדה", קרי הקב"ה הוא שעושה את הצעד הראשון ובא אלינו ולנו לא נותר אלא לחטוף את ההזדמנות.