יום חמישי, 14 ביולי 2011

סדנת ניקיון...

שיתוף
עושה קצת סדר
אצלי בחדר -
שולף, ממיין וזורק,
מאבק, מנקה ושורק,
מאוורר, מרוקן,
מחדש, מארגן;
מחזיר למקום,
והלך לו עוד יום.

לארגון מחדש יש מעלה -
לסדנת אימון היא שקולה;
של הורדת משקל וחלודה,
של פינוי מקום, וסילוק הכבדה.

אכן, יש בו – גם אם מבלי משים,
מעין חשבון נפש ושחרור עומסים;
שחרור עניינים שבעבר -
שאינם חשובים עוד, סתם משקל שנצבר;
שבמירוץ החיים סתם אין פנאי,
לעצור ולהחליט, שלשחרר כדאי.
אבל ללא ספק ההקלה מורגשת,
כאשר מסיימים, והאנרגיה מתחדשת.

ובהמשך לאמור ישנה עוד נקודה,
שבעבורה שווה זו הטירדה;
יש כאן גם שינוי של סדרי עדיפויות,
והתאמת הסביבה לכל ההתפתחויות;
של שיקוף נוכחי של מי שאנחנו,
של עיצוב המרחב בהתאם לבחירות שבחרנו;
זהו אלמנט של סינכרון -
הפנימי עם החיצוני – מעין כיוון.
ובסיום התהליך מתקבלת חוויית השלמה
של דרך פתוחה, של ריענון וזרימה.

לסיום חברים, אם החיים הם סדנה,
אז סדר וניקיון הם תרגול במתנה,
קחו את הבאסה בכיף -
קדימה לעבודה, ולא לחפף!!!